Санација насипа, цевастих пропуста и израда нових уливно – изливних грађевина, Река Сеона, општина Лазаревац

08/10/2019 ИНФО II 0

Елементарна непогода изазвана енормним падавинама дана 28.06.2018. године, изазвала је бујичне поплаве на реци Сеони, услед чега је дошло до оштећења насипа и водотока на […]