Уклањање биљне вегетације, амброзије, чишћење водотокова и хидромелиорационих објеката

04/10/2019 ИНФО II 0

У складу са закљученим уговорима и преузетим обавезама, ЈВП „Београдводе“, је у претходном периоду извршило уклањање биљне вегетације, амброзије, чишћење и одношење смећа и отпада […]