Уклањање биљне вегетације, чишћење водотокова и хидромелиорационих објеката у оквиру редовног одржавања

08/09/2020 ИНФО.M 0

У оквиру редовног одржавања ЈВП „Београдводе“ извршило је чишћење водотокова и биљне вегетације Баћевачке реке и Баташевачког потока, ГО Барајево, потока Кокорин, ГО Младеновац, Крчевице, […]

Уређење Бегаљичког потока

23/07/2020 ИНФО.M 0

ЈВП Београдводе изводило је радове на Бегаљичком потоку, ГО Гроцка. Извршени су хитни радови на отварању протицајног профила, уклањање биљне вегетације и тарупирање у околини […]