Транспортне услуге на територији града Београда, број јавне набавке КУ-II-28/18