Радови на изради армирано – бетонског пропуста Ø 600 mm, L = 6,00 m, на Старом кориту канала Купинац, на km 0+830, градска општина Обреновац

24/04/2018 ИНФО II 0

Канал Купинац егзистира као отворени колектор на целом свом току, који почиње у насељу Рвати (индустријској зони Обреновца), пролази кроз насељени део Обреновца и даље […]