Сервисирање и одржавање багера и амфибије произвођача „Menzi Muck“ и „Truxor“, број јавне набавке ОУ-13/18