Радови на потоку Степашница на Умци, Градска општина Чукарица, од пута за Обреновац, до школе, од км 0+000 до км 0+920

25/02/2018 ИНФО II 0

Поток Степашница у Умци, 1+000 – 3+398, налази се на ГО Чукарица, насеље Умка, десна је притока реке Саве. Регулација бујичног водотока на стационажи од […]

Радови на уређењу старог корита канала Купинац, од km 0+000 до km 0+850 – Градска општина Обреновац

24/02/2018 ИНФО II 0

Радови на уклањању биљне вегетације, чишћењу и измуљењу корита, одвозом материјала и разастирању. Канал Купинац егзистира као отворени колектор на целом свом току, који почиње […]