Радови на уређењу старог корита канала Купинац, од km 0+000 до km 0+850 – Градска општина Обреновац

24/02/2018 ИНФО II 0

Радови на уклањању биљне вегетације, чишћењу и измуљењу корита, одвозом материјала и разастирању. Канал Купинац егзистира као отворени колектор на целом свом току, који почиње […]