Уклањање биљне вегетације, чишћење водотокова и хидромелиорационих објеката у оквиру редовног одржавања

08/09/2020 ИНФО.M 0

У оквиру редовног одржавања ЈВП „Београдводе“ извршило је чишћење водотокова и биљне вегетације Баћевачке реке и Баташевачког потока, ГО Барајево, потока Кокорин, ГО Младеновац, Крчевице, […]