Уређење Бегаљичког потока

23/07/2020 ИНФО.M 0

ЈВП Београдводе изводило је радове на Бегаљичком потоку, ГО Гроцка. Извршени су хитни радови на отварању протицајног профила, уклањање биљне вегетације и тарупирање у околини […]