Санација каналске мреже

10/09/2019 ИНФО II 0

Након поплава у Мају 2014. године, на појединим местима је дошло до појаве оштећења обала у виду великих рупа – такозваних „шкољки“. ЈВП „Београдводе“ од […]