Чишћење приобаља код Марине Дорћол

29/08/2018 ИНФО II 0

ЈВП „Београдводе“ је извршило уклањање наплавина, комуналног отпада, чишћење облоге кеја и уклониле растиње уз подршку ЈКП „Градска чистоћа“. Радови су изведени почетком августа 2018.године. […]