Изградња међународног путничког пристаништа у Земуну, број јавне набавке ОР-52/18