Осигурање објеката и опреме у систему за снабдевање техничком водом на територији ГО Гроцка, број јавне набавке ОУ-51/18