Електромашински радови – радови за бежичну комуникацију резервоара ,,Пударци“и Ц.С. ,,Дунав”, замена Soft-startera III групе Ц.С. ,,Дунав” у Гроцкој, број јавне набавке ОР-50/18