Уклањање пловила по налозима за извршење решења Секретаријата за инспекцијске послове, број јавне набавке ОУ-49/18