Грађевински радови у водопривреди – Хитни радови на санацији објеката за заштиту од вода оштећених у поплавама изазваних елементарним непогодама у мају и јуну 2018. године: Санација оштећења десног насипа са заштитом форланда реке Колубаре од km 1+100 до km 1+300 са обезбеђењем улива реке Лукавице и обезбеђење протицајног профила реке Колубаре у зони улива реке Пештан, број јавне набавке КР-II-47/18