Санација последица великих падавина на територији града Београда

26/06/2019 ИНФО II 0

ЈВП „Београдводе“ је заједно са ЈКП „Градска чистоћа“, ЈКП „Београдски водовод и канализација“, ЈКП „Зеленило – Београд“ и другим комуналним предузећима учествовало у санирању последица […]

Санациони радови на нерегулисаном водотоку Барајевице, на стационажи км 9+961, км 10+281 и км 11+238, на територији градске општине Барајево

24/06/2019 ИНФО II 0

Извођење геодетских радова, припремних радова и земљаних радова, тесарских радова, армирачких радова. Започети су бетонски и камени радови, као и остали радови на изради девијације, […]

ЈВП ʺБеоградводеʺ и ЈВП ʺСрбијаводеʺ као подршка акцији ʺПогледај око себеʺ

20/06/2019 ИНФО II 0

Акцију су покренули Министарство за европске интеграције и делегација Европске уније, заједно са Министарством заштите животне средине. Кампања ʺПогледај око себеʺ има за циљ да […]