Пословодство

Дејан Ковачевић, Вршилац дужности директора

Рођен: 04.06.1969. године Прокупље, Србија.

По занимању: дипломирани економиста, Економски факултет, Универзитет у Нишу

Радно искуство:

1995. – 2000. ТП Тргопромет Прокупље.

2000. – 2003. МУП Републике Србије, ПУ Прокупље – Руководилац финансијске службе.

2003. – 2007. МУП Републике Србије, ПУ Прокупље – Привредни криминал у области робног промета.

2007. – 2009. МУП Републике Србије, ПУ Прокупље – Заменик начелника ПУ.

2009. – 2014. МУП Републике Србије, Управа криминалистичке полиције – СБПОК, Шеф јединице за финансијске истраге за југ Србије.

2014. – 2017. Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања, Помоћник директора Инспектората за рад.

2017. – 2019. МУП Републике Србије, Управа криминалистичке полиције, Начелство УКП Координатор II, Пуковник полиције.

Обука: The International Criminal Investigative Training Assistance Program (ICITAP) – Организовани криминал и финансијске истраге, Организација за европску безбедност и сарадњу (ОЕБС), Guardia di Finanza Italy, Пореске и имовинске истраге организованог криминала, OPDAT – Министарство правде САД, канцеларија у Београду, одузимање имовине проистекле из кривичног дела, Државни стручни испит за рад у државним органима, Стручни испит за обављање послова безбедности и здравља на раду

Ожењен, отац двоје деце.

Владимир Баталовић, Извршни директор

Рођен: 27.03.1973. године Београд, Србија.

Образовање:

Школа за бродарство, бродоградњу и хидроградњу, смер Хидроградња.

Грађевински факултет, смер Хидротехника – Дипломски испит ʺРегулација реке Дунав за потребе пловних путеваʺ, код професора Др. М. Јовановића.

По занимању: Дипломирани инжењер грађевине.

Радно искуство:

Током школовања и студирања се бавио едукацијом средњошколаца, био ангажован на више различитих послова, учествовао у породично/занатским пословима и активно учествовао у мото спорту, као судија на ауто тркама.

Запослен у ЈВП ʺБеоградводеʺ од 2004. године.

Од 30.1.2009. године до Новембра 2016. године, обављао је послове Техничког директора ЈВП ʺБеоградводеʺ.

Од Новемра 2016. године, је ангажован на пословима Извршног директора ЈВП ʺБеоградводеʺ.

Говори Енглески језик.

Ожењен, отац двоје деце.

Душко Јовичић, Извршни директор

Рођен: 29.04.1958. године Београд, Србија.

Образовање:

Економски факултет – Универзитет у Приштини

Радно искуство:

2014. – 2016. Члан већа централне градске општине Стари Град – Београд.

2012. – 2013. Управни одбор у ЈП ʺСрбијашумеʺ.

2006. – 2008. Пројект менаџер центра за реадмисију на пројекту ОЕБС – а у Србији. Стручни сарадник на пројекту УНДП – а у области реадмисије.

2000. – 2006. Власник и директор привредног друштва Unesko Trade doo, Beograd – заступање иностраних фирми у области грађевинарства.

1998. – 2000. Активан у области издаваштва уџбеника.

1990. – 1998. Заступник више иностраних фирми из области производње амбалажне фолије.

1988. – 1990. Извршни менаџер у фирми ʺDoha Trade & Fishingʺ, Dubai, UAE

1979. – 1988. Генерални менаџер и сувласник ʺWarba & Bobbyanʺ, Kuwait, која се бавила грађевинарством, трговином грађевинским материјалима, уређењем марина и морске обале.

Говори Енглески и Арапски језик.

Ожењен, отац детета.