Уклањање биљне вегетације, амброзије, чишћење водотокова и хидромелиорационих објеката

04/10/2019 ИНФО II 0

У складу са закљученим уговорима и преузетим обавезама, ЈВП „Београдводе“, је у претходном периоду извршило уклањање биљне вегетације, амброзије, чишћење и одношење смећа и отпада […]

Санација каналске мреже

10/09/2019 ИНФО II 0

Након поплава у Мају 2014. године, на појединим местима је дошло до појаве оштећења обала у виду великих рупа – такозваних „шкољки“. ЈВП „Београдводе“ од […]