Одржана вежба постављања мобилне опреме за заштиту Новог Београда и Земуна од великих вода река Дунава и Саве

27/11/2019 ИНФО.M 0

ЈВП „Београдводе“, је 26.10.2019. године, учествовало у вежби коришћења, односно постављања и уклањања мобилне опреме за одбрану од поплава, која је одржана у организацији ЈВП „Србијаводе“, […]

У акцији „За лепши и чистији Савски Венац“ очишћена обала од Чукаричког рукавца до моста Газела

21/10/2019 ИНФО II 0

ЈВП „Београдводе“, је у суботу 19.10.2019. године, заједно са више градских комуналних и водопривредних предузећа учествовало, у великој акцији чишћењу шеталишта и приобаља реке Саве, а […]

Санација насипа, цевастих пропуста и израда нових уливно – изливних грађевина, Река Сеона, општина Лазаревац

08/10/2019 ИНФО II 0

Елементарна непогода изазвана енормним падавинама дана 28.06.2018. године, изазвала је бујичне поплаве на реци Сеони, услед чега је дошло до оштећења насипа и водотока на […]

Уклањање биљне вегетације, амброзије, чишћење водотокова и хидромелиорационих објеката

04/10/2019 ИНФО II 0

У складу са закљученим уговорима и преузетим обавезама, ЈВП „Београдводе“, је у претходном периоду извршило уклањање биљне вегетације, амброзије, чишћење и одношење смећа и отпада […]

Санација каналске мреже

10/09/2019 ИНФО II 0

Након поплава у Мају 2014. године, на појединим местима је дошло до појаве оштећења обала у виду великих рупа – такозваних „шкољки“. ЈВП „Београдводе“ од […]