Радови на санацији пропуста на Сувој реци у Лисовићу, градска општина Барајево

30/07/2019 Aутор 0

Пропуст је потпуно уништен приликом високог водостаја и поплавног таласа, током Јуна 2018. године. Радове је финансирала Канцеларија за управљање јавним улагањима Владе Републике Србије […]

Санација последица великих падавина на територији града Београда

26/06/2019 Aутор 0

ЈВП „Београдводе“ је заједно са ЈКП „Градска чистоћа“, ЈКП „Београдски водовод и канализација“, ЈКП „Зеленило – Београд“ и другим комуналним предузећима учествовало у санирању последица […]

Санациони радови на нерегулисаном водотоку Барајевице, на стационажи км 9+961, км 10+281 и км 11+238, на територији градске општине Барајево

24/06/2019 Aутор 0

Извођење геодетских радова, припремних радова и земљаних радова, тесарских радова, армирачких радова. Започети су бетонски и камени радови, као и остали радови на изради девијације, […]