Уклањање биљне вегетације, чишћење водотокова и хидромелиорационих објеката у оквиру редовног одржавања

29/05/2020 ИНФО.M 0

У складу са закљученим уговорима и преузетим обавезама, ЈВП „Београдводе“ је извршило уклањање биљне вегетације, чишћење и одношење смећа и отпада са више водотокова другог […]

Одржана вежба постављања мобилне опреме за заштиту Новог Београда и Земуна од великих вода река Дунава и Саве

27/11/2019 ИНФО.M 0

ЈВП „Београдводе“, је 26.10.2019. године, учествовало у вежби коришћења, односно постављања и уклањања мобилне опреме за одбрану од поплава, која је одржана у организацији ЈВП „Србијаводе“, […]