Чишћење приобаља код Марине Дорћол

29/08/2018 ИНФО II 0

ЈВП „Београдводе“ је извршило уклањање наплавина, комуналног отпада, чишћење облоге кеја и уклониле растиње уз подршку ЈКП „Градска чистоћа“. Радови су изведени почетком августа 2018.године. […]

Радови на изради армирано – бетонског пропуста Ø 600 mm, L = 6,00 m, на Старом кориту канала Купинац, на km 0+830, градска општина Обреновац

24/04/2018 ИНФО II 0

Канал Купинац егзистира као отворени колектор на целом свом току, који почиње у насељу Рвати (индустријској зони Обреновца), пролази кроз насељени део Обреновца и даље […]

Пролећно чишћење града Београда

20/04/2018 ИНФО II 0

ЈВП „Београдводе“ је у Априлу 2018. године учествовала у чишћењу дивљих депонија на општини Палилула у сарадњи са осталим градским комуналним предузећима. Опширније на линку: […]