Уклањање биљне вегетације, чишћење водотокова и хидромелиорационих објеката у оквиру редовног одржавања

29/05/2020 ИНФО.M 0

У складу са закљученим уговорима и преузетим обавезама, ЈВП „Београдводе“ је извршило уклањање биљне вегетације, чишћење и одношење смећа и отпада са више водотокова другог […]