Санација последица великих падавина на територији града Београда

26/06/2019 ИНФО II 0

ЈВП „Београдводе“ је заједно са ЈКП „Градска чистоћа“, ЈКП „Београдски водовод и канализација“, ЈКП „Зеленило – Београд“ и другим комуналним предузећима учествовало у санирању последица […]