Санациони радови на нерегулисаном водотоку Барајевице, на стационажи км 9+961, км 10+281 и км 11+238, на територији градске општине Барајево

24/06/2019 ИНФО II 0

Извођење геодетских радова, припремних радова и земљаних радова, тесарских радова, армирачких радова. Започети су бетонски и камени радови, као и остали радови на изради девијације, […]