Надзорни одбор

Радосав Гојак, председник Надзорног одбора

Рођен: 15. 07. 1965. године, Пријепоље, Србија.

По занимању: Дипломирани економиста – Универзитет у Београду, Економски факултет у Београду.

Радно искуство:

Предузетник – Стечајни управник од 25.12.2013. године и даље, (вишегодишње искуство у вођењу следећих стечајних поступака Велефарм ВФБ доо – у стечају, Хладњача Апатин доо – у стечају, Бета 23 доо – у стечају, ПКБ Воћарске плантаже доо – у стечају, Мотус доо – у стечају, ЕИ Пионир КТ – у стечају и Трансјугошпед ДП – у стечају

Финансијски директор у Дипломат МТ Београд од 01.09.2008 до 24.12.2013. године;

Финансијски директор у Холдинг Термоелектро а.д. Београд од 04.10.2002. до 01.09.2008. године;

Шеф финансијске оперативе у Холдинг Термоелектро а.д. Београд од 20.11.1998. до 04.10.2002. године;

Водећи економиста у финансијској оперативи у Холдинг Термоелектро а.д. Београд од 13.07.1992. до 20.11.1998. године.

Лиценце: Стечајни управник, овлашћени рачуновођа, ревизор, судски вештак економско финансијске струке.

Језик: Руски и енглески – средњи ниво.

Ожењен, отац двоје деце.

Немања Јерковић, члан Надзорног одбора

Рођен: 25. 02. 1978. године, Београд, Србија.

По занимању: Дипломирани економиста – Мастер банкарства и финансија, Мегатренд универзитет, Факултет за пословне студије.

Радно искуство:

Директор у „Master buildings“ doo, управљање ланцем ресторана у чијем су саставу 3 објекта са преко 50 запослених од јануара 2009. године и тренутно.

Инвеститор/предузимач-самозапослен, финасирање и изградња 9 стамбених објеката од јануара 2005. године и тренутно.

Власник/директор у „Profesional“ од Новембра 2002. године до децембра 2006. године.

Способности и компетенције:

Више од 15 година професионалног искуства у успешном вођењу приватних предузећа кроз предузетничке активности у различитим делатностима у Србији (сектор грађевине, угоститељства и сектор услуга). Искусан у сарадњи и пословном умрежавању, учествовао у дијалогу са иностраним партнерима.  Поседује аналитичке способности и велико искуство у дизајну и вођењу интервјуа и пословних упитника.

Језик: Енглески – средњи ниво.

Драгољуб Максић, члан Надзорног одбора, представник запослених ЈВП ʺБеоградводеʺ

Рођен: 29. 10. 1954. године у Доњој Борини, општина Мали Зворник, Србија.

По занимању: Дипломирани правник.

Радно искуство:

Шеф службе за правне и опште послове у Сектору за економско-финансијске, правне и опште послове у ЈВП ʺБеоградводеʺ од новембра 2016. године и даље.

Самостални стручни сарадник за имовинско-правне послове од децембра 2010. године до новембра 2016. године.

Шеф службе за утврђивање, обрачун и наплату локалних комуналних такси од јула 2010. године до децембра 2010. године.

Самостални стручни сарадник за имовинско правне послове у Служби правних и кадровских послова у ЈКП ʺЗеленило – Београдʺ од 1995. године до 2010. године.

Самостални стручни сарадник за имовинско правне послове у Радној организацији за обале, приобаље и речне сливове Београда ʺХидрозаводʺ Београд.

Секретар у Основној школи ʺФилип Вишњићʺ 1988. године и адвокатски приправник у адвокатској канцеларији Радована Грујичића од 1986. до 1987. године.

Ожењен, отац двоје деце.