Кошење и уређење потока Мостирина и насипа на Ади Циганлији

У оквиру редовног одржавања ЈВП „Београдводе“ је извршило кошење траве и сечење шибља на потоку Мостирина у Железнику, ГО Чукарица, који се улива у Железничку реку.

Такође, у оквиру програма редовног одржавања, ЈВП „Београдводе“ је извршило ручно и машинско кошење насипа на Ади Циганлији.