Издрада пропуста на каналу темељног испуста бране и акумулације Бела река

У сарадњи са ЈВП „Србијаводе“, а по годишњем Уговору о редовном одржавању објеката за одбрану од поплава, радници ЈВП „Београдводе“ извршили су израду пропуста на каналу темељног испуста бране и акумулације Бела река у Рипњу.