Кошење у зони ауто-пута „Милош Велики“

Извођење радова на кошењу у зони ауто-пута „милош Велики“.