Транспортне услуге на територији ГО Обреновац, број јавне набавке КУ-II-19/19