Сервисирање и одржавање багера и амфибије произвођача „Menzi Muck“ и „Truxor“, број ОУ-13/19