Трактор са проширеним трагом точкова, снаге до 140 KS, број јавне набавке ОД-41/18