Грађевински материјал – бетонска галантерија, број јавне набавке ОД-35/18