Санација оштећења обалоутврде на десној обали Дунава

У сарадњи са ЈВП „Србијаводе“, а по годишњем Уговору о редовном одржавању објеката за одбрану од поплава, радници ЈВП „Београдводе“ раде на санацији више оштећења обалоутврде на десној обали Дунава код Аде Хује, низводно од Панчевачког моста.