Copyright 2019 - beogradvode.co.rs

Земунски кеј

 

 

Изградња Земунског кеја

 

            Окончањем изградње Земунског кеја која је почела 27. децембра 2010. године на потезу дужине 450 метара између два позната земунска ресторана "Шарана" и "Венеције" решили смо у потуности проблем заштите Земуна од такозваних великих вода Дунава. У првој фази радови су углавном извођени под водом. Тада је урађена хитна интервенција под водом у изради ножице и упорне греде обалоутврде.

            Другом фазом, обухваћени су радови комплетне изградње обалоутврде и насипа великог појаса Земунског кеја. Тако је, коначно, инвестиција града Београда, општине Земун и ЈВП "Београдводе" постала видљива. Закључно са горњим платоом кеја, са тежњом очувања и наглашавања естетских одлика старог Земуна, а тиме и усаглашавањем водопривредних и амбијенталних захтева, у оквиру друге фазе извршена је реконструкција постојећих канализационих излива, односно њихово прилагођавање новом решењу обалоутврде. Конкретно, продужавањем канализационих испуста решен је проблем непријатних мириса и отпада.

            Инвестиција ове две фазе изградње Земунског кеја вредна је 181 милион динара, 100 из буџета Града, 60 милиона из касе општине Земун, а 20 милиона динара финансирало је ЈВП "Београдводе".

            Друга фаза је двоструко дуже трајала, али су сви радови изведени динамиком и у роковима који су планирани на самом почетку.

 

            Пројекат изградње представља и пример добре сарадње и успешног пројекта  управе града Београда, ЈВП"Београдводе" и општине Земун.

f t g m

Адреса: Светозара Ћоровића 15, Београд

Телефон/факс: (011) 3229155; 3229156

e-mail: office@beogradvode.co.rs; 

             info@beogradvode.co.rs

МИ БРИНЕМО О ВОДАМА БЕОГРАДА

ПИБ: CP 101518008

ПЕПДБ: 130680764

Матични број: 07029110

Шифра делатности: 4291

Регистарски број: 6011000429