• Мултифункционално возило "Паук"

  • Кула Небојша

  • Механизација за кошење

  • Радови на Ади Циганлији

  • Кула Небојша

  • Кошење насипа

  • Земунски кеј

  • Радови

Copyright 2019 - beogradvode.co.rs - PWR Trade Template

Специјални багер "Паук"

Служи за радове на најнеприступачнијим теренима.

Санација Земунског кеја

Санацијом обалоутврде је ојачана одбрамбена линија и подигнута је вредност фактора сигурности на клизање насипа.

Барајево

У наредној години у сарадњи са градом планиран је наставак изградње II фазе горње шетне бициклистичке стазе и централног барајевског парка на левој страни обале Барајевске реке и изградње пешачког моста који ће спајати парк и изграђено шеталиште.

f t g m

Адреса: Светозара Ћоровића 15, Београд

Телефон/факс: (011) 3229155; 3229156

e-mail: office@beogradvode.co.rs; 

             info@beogradvode.co.rs

МИ БРИНЕМО О ВОДАМА БЕОГРАДА

ПИБ: CP 101518008

ПЕПДБ: 130680764

Матични број: 07029110

Шифра делатности: 4291

Регистарски број: 6011000429